atelier-m
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Heel in het kort weten we een aantal zaken over Jezus vanuit historisch onderzoek waarmee iedereen het eens is:

ü  Jezus is geboren ca 7 à 4 vC, rond de tijd dat Herodes de Grote stierf.

ü  Hij bracht zijn kinder- en jeugdjaren door in Nazaret in Galilea.

ü  Hij werd gedoopt door Johannes de Doper.

ü  Hij verzamelde leerlingen om zich heen.

ü  Hij onderrichtte in kleine steden en dorpen en op het platteland. Hij predikte de komst van het Rijk Gods.

ü  Rond het jaar 30 ging hij naar Jeruzalem voor het joodse paasfeest.

ü  Hij verwekte opschudding in de tempel. Hij hield een laatste maaltijd met zijn leerlingen.

ü  Hij werd gevangen genomen en ondervraagd door joodse gezagdragers in Jeruzalem.

ü  Hij werd terechtgesteld op bevel van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
Diploma's en oorkondes maken
Maak online een tafeldiploma, veterdiploma, een certificaat, een uitnodiging, etc.
(Advertentie voor leraar of ouder)
De katholieke kerk - gebedshuis van de katholieken 9-12 jaar
(Advertentie voor leraar of ouder)
Diploma's en oorkondes maken
Maak online een tafeldiploma, veterdiploma, een certificaat, een uitnodiging, etc.
(Advertentie voor leraar of ouder)